Evaton-West Day Care Centers

1 december 2019

Sinds 2003 biedt Wij zijn JONG ondersteuning aan de kinderopvang in het township Evaton West. Het doel is om vanuit een gelijkwaardige en positieve houding een helpende hand te bieden en de ontwikkelkansen van de kinderen in Evaton West vergroten.

We zijn gestart met een financiële ondersteuning. Inmiddels is dit uitgegroeid tot pedagogische onder-steuning gericht op kennisuitwisseling en deskundigheidsbevordering. Op 17 januari 2011 vertrok het eerste team van twee medewerkers van Wij zijn JONG en 2 studenten van het Summa College voor een werkbezoek van 7 weken. Sindsdien zijn er 15 werkgroepen afgereisd.

De contacten tussen onze medewerkers en de teachers in Evaton-West leiden tot vele dialogen op de werkvloer. De dialogen en de 'hands on' pedagogische ondersteuning hebben veel opgeleverd. Dit in combinatie met het aanschaffen van de daarbij behorende ontwikkelmaterialen. Op de verschillende day care centers is nu meer spelmateriaal, worden ontwikkelingsgerichte activiteiten aangeboden en wordt er beter gebruik gemaakt van de binnen- en buitenruimte. De ontwikkeling van kinderen wordt meer gezien en ze zijn letterlijk en figuurlijk meer in beweging!

‘Op dit moment zijn er 30 kinderdagverblijven aangesloten. Gezamenlijk is een meerjarenprogramma opgesteld dat in het teken staat van kennisoverdracht bij de medewerkers en organisatieontwikkeling.' 

Doelstelling 

Duurzame uitwisseling van kennis, ervaring en expertise om kwaliteit van day care centers in het township Evaton-West te verbeteren.

Onze partners

  • Siyanqoba
  • Summa College
  • North West University; School of Educational Sciences

In cijfers

  • Dagelijks maken ± 650 kinderen gebruik van de Evaton-West Day Care Centers
  • We bieden ondersteuning aan 30 Day Care Centers
  • Er zijn 150 pedagogisch medewerkers opgeleid
  • We zijn al 19 jaar actief, en er zijn 60 medewerkers in Zuid- Afrika geweest.

 

Evaton West Day Care Centers

De kinderdagverblijven in Evaton-West zijn kleine bedrijfjes. Vaak gehuisvest in ruimtes bij of aan de woning van de eigenaresse. Deze kindercrèchelocaties zijn vaak weinig inspirerend met minimaal spelmateriaal. Ook hier zijn er lokale vereisten voor de kindercrèchelocaties zoals hygiëne, het maximaal aantal kinderen per m2 en diploma’s van leidsters. Maar niet alle kinderdagverblijven voldoen hieraan. Op het dagrooster staan de noodzakelijke maaltijden en tussendoortjes beschreven.
 
Voor veel kinderen biedt de aanwezigheid in een kinderdagverblijf ook een dagelijkse voedzame maaltijd. De dagopvang zorgt ervoor dat de kinderen niet op straat zwerven waar het risico op mishandeling of misbruik aanwezig is. In Evaton-West gaat een significant deel van de kinderen in de leeftijd van 3 maanden tot 6 jaar naar een crèche. Meestal is er sprake van een combinatie van kinderopvang en pre-school. Er wordt gezongen, gebeden, het alfabet geleerd en de kinderen leren woordjes lezen van leesplaten aan de muur.  Ouders betalen voor deze opvang een kleine bijdrage. Daarnaast wordt een deel bijgedragen door de provincie. Vanaf het 7e levensjaar zijn kinderen in Zuid-Afrika leerplichtig.

Evaton West
 
In 2001 zijn de eerste contacten gelegd en is Wij zijn JONG (toen nog: Korein Groep) gestart met het beschikbaar stellen van financiële middelen. Kort daarna is samen met 25 eigenaressen van kinderdagverblijven, de koepelorganisatie: Siyanqoba (wat betekent: to conquer - overwinnen) opgericht. Op dit moment zijn er 30 kinderdagverblijven bij aangesloten. Gezamenlijk is een meerjarenprogramma opgesteld dat niet alleen financiële ondersteuning biedt, maar vooral in het teken staat van kennisoverdracht bij de medewerkers en organisatieontwikkeling.  Aan de jaarlijks terugkerende evenementen leveren we een financiële bijdrage zoals: Cultural Day, Sportsday en Graduation Day

 

Onze bijdrage

Onze samenwerking heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de kinderopvang in Evaton-West.  Sinds 2003 zijn er 14 werkbezoeken gebracht aan Evaton-West. Jaarlijks reizen zowel medewerkers van Wij zijn JONG en studenten van het Summa college af naar Zuid-Afrika waar een positieve verandering te zien is bij de day care centres. De locaties van Evaton-West day care centres ontwikkelen naar omgeving die kinderen uitdaagt en ruimte biedt aan hun talenten.

Onze werkbezoeken zijn vaak voor een priode van zes weken. Er worden dan veel gesprekken gevoerd met de begeleiders om te zien waar onze bijdrage het beste tot zijn recht komt. We delen kennis over de ontwikkeling van kinderen en gaan we naar verschillende locaties om workshops te geven. Zo zien we ook hoe de kennis in de praktijk wordt toegepast. Het nut van spelen wordt uitgelegd wat heeft geleid tot een toename van spelmateriaal en ze bieden ontwikkelingsgerichte activiteiten aan.

IMG_3381.jpg

Met onze lokale partner North West University is een programma ontwikkeld waarmee medewerkers van kinderdagverblijven verder worden geschoold. Hierin worden basisvaardigheden voor het werken bij een kinderdagverblijf getraind. Daarbij is aandacht voor het samenstellen en organiseren van dagprogramma’s, het ontwikkelen van activiteiten en pedagogische onderwerpen zoals sociaal-emotionele ontwikkeling.

 
Waar we ooit zijn gestart met financiële ondersteuning, is de samenwerking uitgegroeid tot een combinatie van financiële ondersteuning en pedagogische ondersteuning gericht op kennisuitwisseling en deskundigheidsbevordering.

 

 

‘We delen kennis over de ontwikkeling van kinderen en gaan we naar verschillende locaties om workshops te geven. Zo zien we ook hoe de kennis in de praktijk wordt toegepast.’

blogs

Lees hier meer over onze ervaringen op locatie:

Nieuwe stappen in Zuid-Afrika