Kindontwikkeling en kansengelijkheid staan centraal in alles wat we doen.

Wij zijn JONG Foundation wil hieraan bijdragen. We zoeken mondiale verbinding rondom thema’s waar de jeugd van nu, de wereldburgers van de toekomst, de handen ineen moeten slaan.

Wij ondersteunen initiatieven die, net zoals
Wij zijn JONG, kinderen en jongeren op weg helpen naar een betekenisvol leven. In een wereld met grote uitdagingen en waarin beter samenleven noodzakelijk is. Dit is onze bescheiden bijdrage aan een duurzamere wereld.

lorem ipsum dolor amet

aandachtsgebieden

Onze inzet gaat naar initiatieven die zich richten op de jeugd van 0 tot 21 jaar met de aandachtsgebieden kind- en jongerenontwikkeling en kansengelijkheid.

Dit is een alt-tekst
Dit is een alt-tekst

kind- en jongerenontwikkeling

Bijdragen aan het welbevinden van kinderen en jongeren in hun eigen omgeving. Ze worden gestimuleerd hun talenten te ontdekken én ontwikkelen, in een omgeving waar ze worden uitgedaagd. Want waar kinderen en jongeren lekker in hun vel zitten en met hoge betrokkenheid actief zijn, zijn ze optimaal in ontwikkeling.

kansengelijkheid

Alle kinderen en jongeren met dezelfde talenten moeten evenveel kans maken op de ontwikkeling hiervan, onafhankelijk van waar hun wieg staat, de sekse of maatschappelijke status.

‘De grootste uitdaging van deze eeuw is duurzame ontwikkeling realiteit maken voor alle mensen in de wereld.'

We connect

Wij geloven in samenspel. We brengen mensen met elkaar in contact, om samen tot mooie resultaten te komen. De initiatieven die de Wij zijn JONG Foundation ondersteunt, krijgen toegang tot de kennis en kunde van Wij zijn JONG.

Dit is een alt-tekst
Dit is een alt-tekst

We share

We delen menskracht. In de vorm van uren die medewerkers van Wij zijn JONG besteden aan de initiatieven. Zij leveren expertise en stellen zich op als sparring partner. Medewerkers van Wij zijn JONG zorgen ervoor dat de uitvoering in handen blijft van de initiatiefnemers, zodat het project op termijn zelfstandig kan opereren.

Dit is een alt-tekst
Dit is een alt-tekst

We empower

We ondersteunen sociale en technologische innovaties, want de uitdagingen van vandaag vragen om oplossingen van morgen. We steken energie in het versterken van lokale krachten. Doel: duurzame zelfstandigheid, zowel economisch als deskundig.

onze bijdrage

We delen de kennis en capaciteit die in ruim 25 jaar is opgebouwd binnen Wij zijn JONG. En ook onze innovatieve oplossingen en brede netwerk staan ter beschikking van projetcorganisaties  waar we mee samenwerken.

Naast de kennis en capaciteit die we inbrengen is een financiële bijdrage ook mogelijk. Dit kan aan projecten die door hun vernieuwende werkwijze (nog) geen reguliere financiering kunnen ontvangen. Hiervoor geldt dat de Foundation maximaal 80% van het ondersteuningsbedrag uitbetaalt gedurende het project en de resterende 20% nadat de vooraf vastgestelde doelen zijn gerealiseerd.

het bestuur

Eén van de taken van het bestuur van Wij zijn JONG Foundation is beoordelen of nieuwe projecten aansluiten op onze visie. Samen met initiatiefnemers kijken ze wat de best passende ondersteuning is en hoe de samenwerking eruit ziet. Zo werken we aan een mondiale samenleving voor de wereldburgers van morgen.

Jaco Donselaar
Bestuursvoorzitter

Jaco Donselaar

‘Alleen met de kracht van samen kunnen we écht het verschil maken voor kinderen en jongeren.’

https://www.linkedin.com/in/jaco-donselaar/
Petra Ebben
Penningmeester

Petra Ebben

'Investeren in de ontwikkeling van kinderen is investeren in de toekomst. Wil je de wereld beter maken, dan moet je bij kinderen beginnen.'

http://www.linkedin.com/in/petra-ebben-de-jong-6294232/