Meld je project aan!

Wij staan altijd open voor nieuwe initiatieven en projecten. In onderstaande informatie lees je wat wij belangrijk vinden én wat je van ons kunt verwachten. Zo weten we bij de start van onze samenwerking dat we een goede match zijn.

 • Met ruim 25 jaar ervaring zijn wij experts op het gebied van ontwikkeling van kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 21 jaar;
 • Het uitgangspunt is samenwerking met behoud van zelfstandigheid;
 • We stellen heldere criteria;
 • Naast de ruim 25 jaar ervaring en 2.500 medewerkers brengen we jouw initiatief onder de aandacht binnen ons netwerk om zo de beste ondersteuning te kunnen leveren die past bij de behoefte van jullie project.

Komt ons project in aanmerking?
De Wij zijn JONG Foundation ondersteunt projecten die zich richten op kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar en binnen de aandachtsgebieden:

 • Kind- en jeugdontwikkeling
 • Kansengelijkheid  

Heb je een vernieuwend initiatief dat past binnen deze aandachtsgebieden? Lees dan verder hoe je een aanvraag kunt doen voor ondersteuning.

Past het project bij de doelstellingen en visie van onze Foundation dan gaan we samen aan de slag. We kijken samen hoe jullie behoefte en onze inzet tot de beste en mooiste oplossingen leidt.

We delen met projectorganisaties de kennis en capaciteit die we in ruim 25 jaar hebben opgebouwd.  Ook ons brede netwerk en innovatieve oplossingen worden in het project ingebracht om zo een positieve impact te hebben op kinderen en jongeren, overal in de wereld.

De Wij zijn JONG Foundation levert in combinatie met onze kennis en capaciteit ook financiële bijdragen aan projecten die door hun vernieuwende werkwijze (nog) geen reguliere financiering kunnen ontvangen. Hiervoor geldt dat de Foundation maximaal 80% uitbetaalt gedurende het project en de resterende 20% nadat de in samenspraak vastgestelde doelen zijn gerealiseerd.

Benieuwd naar een samenwerking met de Wij zijn JONG Foundation? Laat je inspireren met onze verhalen.

We gaan samenwerken met initiatieven die ook aansluiten op de visie van Wij zijn JONG Foundation.

Wij vinden het belangrijk dat projecten zorgen voor positieve en bestendige verandering. Initiatieven die problemen bij de wortel aanpakken en niet alleen aan symptoombestrijding doen. Projecten die oplossingen genereren voor lokale problematiek, waarvan de initiatiefnemers de lokale omstandigheden goed kennen en met vooruitstrevende oplossingen komen.

Niet voor de korte termijn, maar een oplossing die een wezenlijke en duurzame verandering brengt.

Er zijn verschillende criteria voor het indienen van een aanvraag.

Het is erg belangrijk dat:

 • het initiatief activiteiten ontplooit die op termijn zelfstandig verder kunnen, zonder steun van derden;
 • het initiatief aantoonbare impact heeft op de ontwikkeling van kinderen en jongeren;
 • er een degelijk projectplan aanwezig is;
 • het project resultaatgericht te werk gaat;
 • het initiatief inspirerend en vernieuwend is.

 Het is belangrijk dat:

 • de initiatiefnemers openstaan voor samenwerking en transparant te werk gaan;
 • de initiatiefnemers op een verantwoorde manier met geld omgaan;
 • de initiatiefnemers goed op de hoogte zijn welke (lokale) wegen wel en niet bewandeld kunnen worden;
 • de projectorganisatie valt onder een onafhankelijk bestuur of adequaat toezicht.

Wij vinden het een minpunt als:

 • er essentiële informatie ontbreekt;
 • de werkzaamheden vallen binnen de taken en verantwoordelijkheden  van de (lokale) overheid;
 • de projectorganisatie/initiatiefnemer(s) niet zelf verantwoordelijkheid neemt in de uitvoering van het project door bijvoorbeeld alleen als fondsenwervende organisatie of vermogensfonds te opereren;
 • het project zich richt op financieel gewin van enige partij of persoon.

De Wij zijn JONG Foundation heeft 2 aandachtsgebieden gedefinieerd:

 • Kind- en jongerenontwikkeling
 • Kansengelijkheid
Kind- en jongerenontwikkeling

Wij dragen bij aan het welbevinden van kinderen en jongeren in hun eigen omgeving. We dagen hen uit hun talenten te ontdekken én ontwikkelen en bieden ze een plek waar ze worden uitgedaagd. Want waar kinderen en jongeren lekker in hun vel zitten en met hoge betrokkenheid actief zijn, zijn ze optimaal in ontwikkeling.

Welbevinden: kinderen met een hoog welbevinden beleven plezier. Ze genieten en voelen zich als een vis in het water. Ze stralen vitaliteit
en tegelijk ontspanning en innerlijke rust uit. Ze stellen zich open en zijn ontvankelijk voor wat op hen afkomt. Ze zijn spontaan en durven zichzelf te zijn.

Betrokkenheid: betrokkenheid is te zien als kinderen een hoge concentratie vertonen, tijd vergeten, bezig zijn. Er is sprake van een intense mentale activiteit, een intrinsieke motivatie, gedrevenheid en geboeid zijn. Kinderen met een hoge betrokkenheid ervaren een grote voldoening en bewegen zich aan de grenzen van de eigen mogelijkheden.

Kansengelijkheid

Met Kansengelijkheid bedoelen we het beginsel dat alle kinderen en jongeren met dezelfde talenten evenveel kans moeten maken op de ontwikkeling hiervan, onafhankelijk van waar je wieg staat, sekse of maatschappelijke status.

 

De Wij zijn JONG Foundation werft initiatieven niet actief en doorlopend. We selecteren projecten zorgvuldig en zetten onze capaciteit geconcentreerd in op een select aantal projecten. Wij proberen om je binnen vier weken na ontvangst van je aanvraag een antwoord te sturen.

Wanneer je op basis van je aangeleverde informatie een afwijzing ontvangt vragen wij daarvoor je begrip. Zelfs als wij het een goed initiatief vinden, kan het minder goed aansluiten bij onze doelstellingen of mogelijkheden.

Als wij aanknopingspunten zien word je uitgenodigd voor een gesprek. In dit gesprek gaan we samen kijken naar de concrete steun die de Foundation kan bieden en welke afspraken we daarbij maken.

Heb je de vereisten voor een projectaanvraag gelezen en voldoet jouw project aan de criteria? Vul dan het formulier in en meld jouw project aan!