Oprichting Wij zijn JONG Foundation

Eindhoven23 december 2019
Oprichting Wij zijn JONG Foundation

Wij zijn JONG (Jeugd Ontwikkeling Nederland Groep) wil met haar kortgeleden opgerichte Foundation een brede maatschappelijke bijdrage leveren aan een samenleving waar iedereen kan meedoen. Via de Wij zijn JONG Foundation wordt kennis en kunde van de organisatie belangeloos ingezet voor initiatieven die zijn gericht op de ontwikkeling van jongeren; in Nederland maar ook daarbuiten.

De activiteiten van de Foundation sluiten naadloos aan op de visie en strategie van Wij zijn JONG. Wij zijn JONG en de WzJ Foundation ziet het als haar opdracht om alle kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 21 jaar, de kans krijgen zichzelf te kunnen ontwikkelen tot zelfstandige, sociale en bekwame burgers in de wereld van morgen.
 
‘Met de Wij zijn JONG Foundation leveren we een bescheiden bijdrage aan een duurzame samenleving. Het is voor ons een extra mogelijkheid om, naast onze kernactiviteiten, een bredere bijdrage te leveren aan de maatschappij van morgen.’ zegt Ton Leeggangers, voorzitter RvB Wij zijn JONG. ‘De Foundation geeft ons de ruimte om ook naast de kernactiviteiten van kind- en jongerenontwikkeling een bijdrage te leveren op nationaal en internationaal niveau. Wij ondersteunen initiatieven die, net zoals Wij zijn JONG, kinderen en jongeren op weg helpen naar een betekenisvol leven. In een wereld met grote uitdagingen en waarin beter samenleven noodzakelijk is. Dit is onze bescheiden bijdrage aan mondiale kindontwikkeling, kansengelijkheid en klimaatverbetering, en daarmee aan een duurzamere wereld.’

WzJ_541019_Wij-zijn-Jong-Foundation_soacial_01.jpg
 
De internationale activiteiten zijn ooit gestart in Zuid-Afrika. Sinds 2001 draagt Wij zijn JONG bij aan de verbetering van de kwaliteit van kinderdagverblijven in de wijk Evaton-West. Een samenwerking met het Summa College uit Nederland en lokale partners; Evaton West Day Care Centers (EWDCC) en North West University, School of Educational Sciences. Gezamenlijk is een meerjarenprogramma opgesteld dat niet alleen financiële ondersteuning biedt, maar vooral in het teken staat van kennisoverdracht bij de medewerkers en organisatieontwikkeling. De Wij zijn JONG Foundation gaat een vaste basis vormen voor meer internationale initiatieven en activiteiten.
 
Ton Leeggangers: ‘De Foundation deelt kennis en ervaring die in ruim 25 jaar is opgebouwd. Wij geloven erin dat je dit het beste kunt bereiken door initiatieven, die lokaal geworteld zijn, in hun kracht te zetten. De projecten waarin wij investeren, hebben als basis het ondernemerschap en de creativiteit van de lokale bevolking.’