Met kleine stappen groot verschil maken

Zuid-Afrika9 maart 2020
Met kleine stappen groot verschil maken
Van links naar rechts: Janneke, Nancy, Paula en Esmee

Ook dit jaar brengt een aantal medewerkers van Wij zijn JONG weer een werkbezoek aan het township Evaton-West in Zuid-Afrika. Zes weken lang kun je in hun blogs lezen én zien hoe zij hun kennis, ervaring en expertise inzetten om de kwaliteit van de Day Care Centers en de ontwikkeling van de teachers en de kinderen te verbeteren. Janneke, Nancy, Paula en Esmee zijn net aangekomen in Zuid-Afrika en stellen zich graag aan je voor!

DSC_0026.jpgLeren over kindontwikkeling, van en met elkaar. Stap voor stap. In andere omstandigheden die wellicht een andere route vragen. 

Janneke Kersten  
Hallo, ik ben Janneke en ik mag dit jaar mee naar Evaton West. Ik werk als pedagogisch medewerker bij Korein, onderdeel van Wij zijn JONG. Ik begeleid de bso-kinderen op de Sint Petrus Canisiuslaan. Dit doe ik momenteel vijf middagen in de week. Daarnaast werk ik bij de tso op de Floralaan. Mijn visie op de groep is: altijd in dialoog gaan en kinderen in hun kracht zetten.  
Ik heb de opleiding Sportkunde aan de Fontys gevolgd. Hierdoor heb ik veel kennis over het opzetten van sportprogramma’s en sportactiviteiten.  Het lijkt mij een mooi doel om tijdens ons verblijf een bijdrage te leveren aan het sportaanbod en de kennis rondom bewegend leren binnen de Day Care Centers. Zo kan het domein sport worden geprofessionaliseerd. Vanuit mijn expertise in het opzetten/begeleiden van bso-kinderen van 4 tot 12 jaar wil ik deze visie graag overbrengen op het Day Care Center in Evaton-West. Daarnaast ben ik een echte spons: ambitieus en nieuwsgierig. Ik wil ontdekken, andere culturen leren kennen en kijken naar wat mijn collega’s in hun rugzakken hebben zitten om zo zelf verder te groeien. 

Nancy Schuurmans 
Hoi, ik ben Nancy, werkzaam als zorgcoördinator binnen KluppluZ. Vanuit de visie van Wij zijn JONG op kindontwikkeling kijk ik vooral naar wat een kind kan en waar zijn of haar krachten liggen. Wat is het vanuit deze achtergrond geweldig om de komende periode te mogen gaan ervaren hoe in een andere cultuur gekeken wordt naar kindontwikkeling. En dan in het bijzonder naar het kind dat - al dan niet tijdelijk - extra ondersteuning nodig heeft. Juist deze kinderen vormen de basis van mijn werk als zorgcoördinator binnen KluppluZ. Wat een prachtige kans is het om de komende weken de Day Care Centers te gaan verkennen, te bespreken hoe zij naar deze kinderen kijken en hoe zij kunnen (blijven) aansluiten op de groepen. Dingen die je voor een ander kunt betekenen, zijn soms klein maar daardoor niet minder waardevol. Kijken naar kinderen, kijken naar de initiatieven die zij nemen en kijken naar wat zij laten zien aan ons, dat is wat mij mateloos boeit en intrigeert. Met Video Interactie Begeleiding (VIB) in mijn rugzak heb ik een krachtig instrument om dit zichtbaar en bespreekbaar te maken. Wat een kans om de teachers in het township te mogen begeleiden, zodat bewustwording en inzichten kunnen ontstaan. 
 
Paula van Geene 
Hallo, ik ben Paula. Ik ben 50 jaar oud en moeder van twee zonen. Ik heb 25 jaar ervaring in de kinderopvang, ben VIB-begeleider en momenteel werkzaam als teamcoach bij Korein Kiplinglaan. Verder ben ik bezig met de associate degree Pedagogisch Educatief Professional bij Fontys. Ik ben leergierig, betrokken en energiek.  
Mijn bijdrage tijdens dit werkbezoek is het samen kijken naar kind initiatieven: wat kan dit betekenen voor dit kind in deze pedagogische situatie? Ik wil de dialoog aangaan met de collega’s hier: hoe handelen we en wat maakt dat iets werkbaar en gewenst is? Ook wil ik zicht krijgen op de manier van kijken naar kindontwikkeling hier en inzicht creëren in de manier waarop wij kijken. Gedeelde visie én verschillen. Ik hoop door nieuwsgierig en open te zijn, te leren van én met elkaar. Vanuit wederzijds respect. Ik ben blij en tevreden als we door samen beelden terug te kijken, bereiken dat kijken naar kinderen en hun initiatieven en daar mee aan de slag gaan, een basisprincipe kan gaan worden. Stap voor stap. Dit in andere omstandigheden, die wellicht een andere route vragen. Flexibel zijn in denken en bedenken zal hierbij vast op mijn pad komen.  

Esmee Hanique 
Hoi! Ik ben Esmee (27), afgestudeerd als pedagoog en inmiddels drie jaar werkzaam binnen Korein op de peutergroep van de locatie ‘Muggenberg’. Binnen mijn studie heb ik mezelf middels een minor gespecialiseerd, waarbij diversiteit en culturele opvoeding centraal stonden. 
Ik mag me tijdens dit project bezig gaan houden met het coachen van de teachers in de basisaspecten van de pedagogiek en met name de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ik zie het als een uitdaging om goed aan te sluiten bij de wensen en behoeften, ondanks verschil in cultuur, maatschappelijke normen, cultureel opvoeden en wellicht een taalbarrière. Ik hoop mezelf persoonlijk en beroepsmatig te ontwikkelen door me te laten inspireren door hun werkwijzen, visie en mentaliteit. Een uitwisseling van kennis en visie in een gelijkwaardige samenwerking waarbij het mes aan twee kanten zal snijden. Ik kijk ernaar uit om door het zetten van kleine stappen, een groot verschil te maken! 

Dit zijn wij. We gaan jullie op de hoogte houden van onze ervaringen, we vinden het heel waardevol om deze met jullie te delen. Veel leesplezier, wij gaan weer aan de slag! 

DSC_0039.jpgEen uitwisseling van kennis en visie, in een gelijkwaardige samenwerking waarbij het mes aan twee kanten zal snijden.