Belemmeringen, maar ook kansen

Zuid-Afrika23 maart 2020
Belemmeringen, maar ook kansen

Ondanks dat de werkgroep voortijdig is teruggekeerd naar Nederland vanwege het coronavirus, delen wij graag wat zij in Zuid-Afrika hebben kunnen betekenen. De eerste week was al met al een drukke week met veel indrukken. Ze zagen tegenstellingen en belemmeringen, maar ook kansen en mogelijkheden. 

Bekijk de vlog om een indruk te krijgen van onze eerste week in Zuid-Afrika.

 

 

Kennismaking met het netwerk 
Onze eerste echte werkdag in Zuid-Afrika stond in het teken van de ontmoeting met het netwerk van Evaton-West Day Care Centers. De ontvangst door de leden van de werkgroep was zeer hartelijk, we werden zelfs omhelsd. We begonnen het werkoverleg met een voorstelronde en een stukje achtergrondinformatie over de gemeenschap van Evaton-West. Bij de cultuur blijkt een duidelijke hiërarchie te horen die nadrukkelijk besproken is. Het was een fijne start van onze samenwerking. 

Na de kennismaking was het tijd voor het maken van afspraken. We hebben de inhoud van onze functie in Nederland toegelicht en de doelen van onze reis benoemd. In het kort komt het erop neer dat we een bijdrage willen leveren aan: 

  • Het ondersteunen in de voorbereiding en uitvoering van de (door ons gesponsorde) Sportsday. De kinderen van meerdere Day Care Centers komen een keer per jaar bij elkaar om samen te sporten.  
  • De omgang en opvang van kinderen die extra ondersteuningsvragen hebben.  
  • Het coachen van teachers op het gebied van kindontwikkeling door:
  1. samen te kijken naar kinderen en hun initiatieven; te bespreken hoe zij zich ontwikkelen;
  2. in gesprek te gaan over het belang van spelend leren en aansluiten bij een kind. 
  3. het onderzoeken hoe de samenwerking met het primair onderwijs uitgebreid kan worden. 
  4. het onderzoeken van mogelijkheden om een aantal teachers op te leiden tot gekwalificeerd practitioner. 


Concrete opbrengst eerste werkoverleg 
De concrete opbrengst van dit eerste werkoverleg is dat we twee workshops aan de teachers gaan geven. Een workshop over hoe om te gaan met kinderen met speciale ondersteuningsvragen. En een workshop over het kijken naar kinderen en de betekenis van buitenspelen voor de ontwikkeling. 
Janneke sluit aan bij het voorbereidend overleg over de Sportsday. Hier zijn alle principals van de Day Care Centers aanwezig.  

Met leden van het netwerk bezochten we ook het politiebureau van het township. Dit om ons voor te stellen, maar ook in verband met onze veiligheid tijdens ons verblijf. We zagen een groot aantal vrijwilligers die zich aan het aanmelden waren om bij te dragen aan onze veiligheid door mee te patrouilleren. Er hing een warme, positieve sfeer. Mensen groetten ons vriendelijk, er was echt een sfeer van saamhorigheid.  

Bezoek aan de Day Care Centers 
In totaal hebben we deze week zes Day Care Centers bezocht. Enerzijds om te kijken waar we iets kunnen betekenen, anderzijds om inspiratie op te doen. Op de eerste Day Care is al eerder een missiegroep van Wij zijn JONG geweest. Dit zagen we duidelijk terug in de dagstructuur en aan het pedagogisch handelen. Mooi om te zien!  
De tweede Day Care had een grote buitenruimte, een speeltoestel en een groentetuin. De teacher begroette ons hartelijk. Hier zagen we meteen kansen op het gebied van buitenspelen. 
Daarna zijn we doorgereisd naar de derde Day Care. Hier hing de was in de speeltuin te drogen tussen de glijbaan en de schommel. Deze locatie was al wat rijker ingericht met een mooi keukentje en goede matrassen.  
We zijn daarna nog naar een Day Care geweest waar ook kinderen met een ondersteuningsbehoefte zitten. Vrijwel direct konden we hier met de teacher over in gesprek gaan.  
Ook bij de laatste Day Care die we bezochten, was zichtbaar dat er al eerder ondersteuning is geweest vanuit Wij Zijn JONG.  

Op bezoek bij de Chief Bambata Primary School 
Op donderdag kregen we de mogelijkheid om de Chief Bambata Primary school te bezoeken. Wat ons meteen opviel, waren de overbevolkte groepen in de noodbouw. Zo telden we in een klas 58 kinderen en een andere groep had maar liefst 90 kinderen.  
Wat ons ook opviel, was dat er tussen al die kinderen een aantal kinderen met albinisme zat (albinisme is een erfelijke aandoening waarbij niet genoeg melanine, een kleurstof, wordt gemaakt). 
Tijdens het gesprek met de principal van deze school en een nabijgelegen middelbare school in het township, kwam duidelijk naar voren dat er problemen zijn. Denk aan zaken als huisvesting, veiligheid en de riolering. Ook werd het relatief grote aantal kinderen genoemd dat voortijdig de school verlaat. De duidelijke, gezamenlijke en krachtige visie over wat de kinderen hier nodig hebben, deed wat met ons. Mooie gedachten over gemeenschapsgevoel, gezamenlijke verantwoordelijkheid en het belang van het positief zelfbeeld van het kind.  

Al met al een drukke week met veel indrukken. We zagen tegenstellingen en belemmeringen, maar ook kansen en mogelijkheden. Daar wilden wij ons deze reis voor inzetten. Zoals u weet zijn wij op 19 maart vervroegd teruggekomen. Wij zullen volgende week nog verslag doen over de door de Wij zijn JONG Foundation gesponsorde sportdag. 

DSC_0171-1.jpgBezoek aan de Chief Bambata Primary School waar we klassen met maar liefst 90 kinderen hebben gezien.